Als de liefde niet bestond
Zullen ze stilstaan, de rivieren
En de vogels en de dieren
Als de liefde niet bestond
 

 

Welkom

Ik nodig u uit in een sfeer van ontmoeten,
samen te zijn in uw vragen, wensen en behoeften.
U kunt mijn aandacht ontvangen in:

Mijn passie voor aanraken: Sacra Touch
Mijn toewijding voor de intuitieve bronkracht: Sacra Reading
Mijn liefde voor onderzoek en ontwikkeling: Sacra Media

Mijn missie is het bieden van ondersteuning
betreffende het welbevinden van de Mens.

Mijn helende, intuitieve, artistieke en creatieve gaven
staan ten dienste voor zakelijke en persoonlijke support.

2015 sacra disclaimer & privacy